Denizli’de Tekstil Kültür ve STEAM ile Harmanlanıyor

21 Ocak - 25 Ocak 2019
28 Ocak - 1 Şubat 2019

Tekstil sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. Tekstil sektörünün önemli sorunlarından biri katma değeri yüksek, AR-GE kapsamında değerlendirilebilecek yenilikçi, moda trendi oluşturma potansiyeli olan ürün ve teknolojilerin yetersizliğidir.

Eğitim ayağından bakıldığında yeni trend eğitim sistemlerinde STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yani yaparak ve uygulayarak öğrenmek, bütün bu disiplinleri birbiriyle ilişkilendirerek, öğrencilere gerekli farkındalık ve uygulama kabiliyetinin kazandırılmasının çok önemli olduğu görülmektedir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki yeni trend eğitim sistemlerinde STEM (FTMM; Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve STEAM (FTMSM; Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yani yaparak ve uygulayarak öğrenmek, bütün bu disiplinleri birbiriyle ilişkilendirerek, öğrencilere bunun farkındalığının ve uygulama kabiliyetinin verilmesi çok önemli bir yere sahiptir. Fakat pek çok okulda bu tür uygulamaları gerçekleştirecek insan kaynağı ve altyapı yeterli olmayabilir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin pek çoğu da bilgisayar ve internet teknolojilerini oyun oynama aracı, fen ve matematiği sadece okul başarısını gösteren önemli dersler, mühendisliği para kazanılacak bir meslek olarak görmekte moda, tasarım ve sanat içeriği olan dersleri ise genelde önemsememektedirler. Bütün bu disiplinlerin endüstriye nasıl entegre edilebileceği konusunda farkındalıkları yoktur. Bu projenin en önemli amacı uygulamalı çalışmalarla bahsedilen eksiklikleri tamamlayabilmek amacıyla mümkün olduğunca erken yaşta çocuklarda gerekli farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Projede STEAM yaklaşımı ile Denizli’nin kültürel tekstil dokusundan da faydalanarak disiplinler arası, uygulamalı çalışmalar yapmak, eğlenerek öğretmek ve tekstil endüstrisinde teknoloji kullanım ve entegrasyonunun nasıl olabileceği, moda ve tasarım odaklı düşünmenin önemi gibi konularda öğrencilerde erken yaşlarda farkındalık oluşturmak ve geleceğimiz olan bu çocukların yenilikçi bireyler olarak ufuklarını genişletmek noktasında katkı vermek amaçlanmaktadır
Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan temel etkinlik, Denizli’nin yöresel kumaşlarından (Buldan Bezi) mamul konfeksiyon ürünleri üzerine öğrencilerin tasarladıkları desenleri 3 boyutlu yazıcılar ile baskı yapmalarıdır. Etkinlikler süresince batik boyama ve el dokuma da yapılacaktır.